ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಪ್ಲೈವುಡ್ಗಾಗಿ ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಗುಣಿಸಿ

ಮನೆ> ಉತ್ಪನ್ನಗಳು  > ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ > ಪ್ಲೈವುಡ್ಗಾಗಿ ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಗುಣಿಸಿ

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

    ಹಾಟ್ ವಿಭಾಗಗಳು

    ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ